नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका सबै प्रदेशका ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरुको पूर्वाधार विकास तथा निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराउने समझदारी पत्र आदान प्रदान तथा चेक हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

 Jan. 15, 2020

नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका सबै प्रदेशका ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरुको पूर्वाधार विकास तथा निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराउने समझदारी पत्र आदान प्रदान तथा चेक हस्तान्तरण कार्यक्रम माननीय उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री लेखराज भट्टज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा मिति २०७६।०९।२९ मा सम्पन्न भयो ।


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड