मिति २०७६।०९।२७ गते उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कार्यहरु र चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने कार्यहरुको जानकारी माननीय मन्त्री लेखराज भट्टज्यूबाट पत्रकारहरुलाई गराउनु भयो ।

 Jan. 13, 2020

मिति २०७६।०९।२७ गते उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कार्यहरु र चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने कार्यहरुको जानकारी माननीय मन्त्री लेखराज भट्टज्यूबाट पत्रकारहरुलाई गराउनु भयो ।


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड