राष्ट्रिय उद्योग दिवस, २०७६ को उपलक्ष्यमा माननीय मन्त्रीज्यू, राज्य मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यूबाट दिनुभएको शुभकामना मन्तव्यहरु ।

 Nov. 25, 2019

राष्ट्रिय उद्योग दिवस, २०७६ को उपलक्ष्यमा माननीय मन्त्रीज्यू, राज्य मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यूबाट दिनुभएको शुभकामना मन्तव्यहरु ।


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड