नेपालकाे स्थायी नियोग, जेनेभाको नायब स्थायी प्रतिनिधी (बाणिज्य) र नेपालको महावाणिज्य दूतावास कलकत्ताको नायब महावाणिज्यदूत पदमा पदस्थापनको सूचना ।

 Oct. 21, 2019

नेपालकाे स्थायी नियोग, जेनेभाको नायब स्थायी प्रतिनिधी (बाणिज्य) र नेपालको महावाणिज्य दूतावास  कलकत्ताको नायब महावाणिज्यदूत पदमा पदस्थापनको सूचना ।


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड