आपूर्ति ब्यवस्थालार्इ सहज बनाउन उपभोक्ताहरुलार्इ सहुलियतपूर्ण पसल संचालन गर्न र प्रभावकारी अनुगमन मार्फत गूणस्तरीयता कायम गर्न सरकारी निकायहरु तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलार्इ समेत निर्देशन ।

 Sept. 6, 2019

आपूर्ति ब्यवस्थालार्इ सहज बनाउन उपभोक्ताहरुलार्इ सहुलियतपूर्ण पसल संचालन गरी सुविधा दिन र प्रभावकारी अनुगमन मार्फत गूणस्तरीयता कायम गर्न सरकारी निकायहरु तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलार्इ समेत निर्देशन दिनुभयो ।