भारतको कोलकतास्थित बन्दरगाहासगै नेपाल पारवहन तथा गोदाम ब्यवस्था कम्पनी लिमिटेड नवनिर्मित कन्टेनर फ्रेट स्टेशनको समुदघाटन सम्पन्न भयो ।

 Sept. 1, 2019

भारतको कोलकतास्थित बन्दरगाहासगै नेपाल पारवहन तथा गोदाम ब्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको नवनिर्मित कन्टेनर फ्रेट स्टेशनको समुदघाटन सम्पन्न भयो । 


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड