बौद्धिक सम्पत्ति विधेयक, २०७६ को मस्यौदा  राय, प्रतिक्रिया Email ठेगाना :- komal.baral69@gmail.com, bimalprasad@moics.gov.np मा यहि श्रावण 8 गते सम्म पठाउने सम्बन्धमा ।

 June 25, 2019

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ( माननीय मन्त्रिस्तरीय ) को मिति २०७६।०३।०८ को निर्णायानुसार बौद्धिक सम्पत्ति विधेयक, २०७६ को मस्यौदा उपर सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरुको जानकारी तथा रायप्रतिक्रियाको लागि प्रकाशित । 

 

 


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड