Logo

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce and Supplies
Circular
2023-04-03

निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।

2022-09-14

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना

परिपत्र ।
2022-08-23

परिपत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समीक्षा बैठकमा भएका निर्देशनहरुबारे परिपत्र ।
2022-08-23

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समीक्षा बैठकमा भएका निर्देशनहरुबारे परिपत्र ।

Press Release
2022-08-11

Press Release

Circular
2022-07-24

Circular

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा परिपत्र ।
2022-07-20

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा परिपत्र ।

परिपत्र
2022-07-17

परिपत्र

Paripatra
2022-06-03

Paripatra

2022-05-19

Circular