Logo

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce and Supplies
LATEST NOTICE
2023-12-10 Notice of inviting proposals for awarding innovative entrepreneurs || 2023-12-06 Notice About Providing the Articles. || 2023-12-03 Notice regarding recommendation for appoinment of Executive Director of Industrial Enterprise Development Institute || 2023-11-24 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुती र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना || 2023-11-22 Notice Regarding Nomination for Foreign Study/Training Scholorship || 2023-11-07 Notice regarding the nomination of participation in the in-service training programme || 2023-10-12 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि उम्मेदवारहरुको नामावाली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2023-10-09 उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि.को महाप्रबन्धक पदको दरखास्त स्वीकृत सम्बन्धी सूचना || 2023-10-04 औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. को महाप्रबन्धक नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना || 2023-09-16 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ||
View More
LATEST NOTICE
2023-12-10 Notice of inviting proposals for awarding innovative entrepreneurs || 2023-12-06 Notice About Providing the Articles. || 2023-12-03 Notice regarding recommendation for appoinment of Executive Director of Industrial Enterprise Development Institute || 2023-11-24 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुती र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना || 2023-11-22 Notice Regarding Nomination for Foreign Study/Training Scholorship || 2023-11-07 Notice regarding the nomination of participation in the in-service training programme || 2023-10-12 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि उम्मेदवारहरुको नामावाली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2023-10-09 उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि.को महाप्रबन्धक पदको दरखास्त स्वीकृत सम्बन्धी सूचना || 2023-10-04 औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. को महाप्रबन्धक नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना || 2023-09-16 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ||

Ramesh Rizal

Honorable Minister

View More

Mukunda Prasad Niroula

Secretary

View More

Narayan Prasad Sharma Duwadee

Secretary

View More
Ministerial Activities View More

Ramesh Rizal

Honorable Minister

View More

Mukunda Prasad Niroula

Secretary

View More

Narayan Prasad Sharma Duwadee

Secretary

View More
News & Announcement

Newsletter

Subscribe to our Newsletter and stay tuned.