# शीर्षक डाउनलोड
1 White Paper-2068  डाउनलोड
2 विदेशी लगानी अवसरहरू  डाउनलोड
3 औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा विरुद्धको आचार संहित  डाउनलोड
4 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
5 MEDPA पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२  डाउनलोड
6 MEDPA सञ्चालन निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
7 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
8 प्रविधि विकास कोष निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
9 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
10 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
11 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
12 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५  डाउनलोड
13 निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०  डाउनलोड
14 महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (Commercially Important Person - CIP) छनौट, सम्मान एवं सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
15 ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०६६  डाउनलोड
16 प्रविधि विकास कोषको सञ्चालन कार्यबिधि, २०७१  डाउनलोड
17 महिला उद्यमशीलता विकास कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
18 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन कार्यविधि २०६२  डाउनलोड
19 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन विनियमावली २०६२  डाउनलोड
20 निर्यातमा नगत प्रोत्साहनसम्बन्धी, २०७०  डाउनलोड
21 निजामती किताबखानाको अन्लाइन सिटरोल दर्ता सम्बन्धी  डाउनलोड
22 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - हस्तनिर्मित कागज र कागज उत्पादनहरू (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
23 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - ठूलो अलैंची (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
24 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - टी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
25 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति- कफी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
26 नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति (NTIS) २०१६  डाउनलोड
27 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
28 सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड
29 अध्यागमन नियमावली, २०५१  डाउनलोड
30 श्रम नियमावली, २०५०  डाउनलोड
31 वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४  डाउनलोड
32 लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९  डाउनलोड
33 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४  डाउनलोड
34 सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४  डाउनलोड
35 भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४  डाउनलोड
36 निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड
37 खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४  डाउनलोड
38 खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६  डाउनलोड
39 गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६  डाउनलोड
40 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४०  डाउनलोड
41 आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४  डाउनलोड
42 वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४  डाउनलोड
43 वित्तीय प्रक्रिया नियम, २०६४ (२००७)  डाउनलोड
44 प्रतिलिपि अधिकार नियम, २०६१ (२००४)  डाउनलोड
45 विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५  डाउनलोड
46 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  डाउनलोड
47 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७०( MEDPA Guidelines 2070)  डाउनलोड
48 कम्पनी ऐन , २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  डाउनलोड
49 वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४  डाउनलोड
50 अध्यागमन ऐन, २०४९  डाउनलोड
51 गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४  डाउनलोड
52 श्रम ऐन, २०४८  डाउनलोड
53 सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४  डाउनलोड
54 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४  डाउनलोड
55 लगानी बोर्ड ऐन, २०६८  डाउनलोड
56 साझेदारी ऐन, २०२०  डाउनलोड
57 औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३  डाउनलोड
58 पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२  डाउनलोड
59 कम्पनी ऐन, २०६३  डाउनलोड
60 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९  डाउनलोड
61 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४  डाउनलोड
62 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३  डाउनलोड
63 खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२  डाउनलोड
64 स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५  डाउनलोड
65 दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३  डाउनलोड
66 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३  डाउनलोड
67 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७  डाउनलोड
68 आपूर्ति नीति, २०६९  डाउनलोड
69 वाणिज्य नीति, २०७२  डाउनलोड
70 राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ -- स्वीकृत मिति :- २०७३/११/२३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति )  डाउनलोड
71 नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
72 बजेट बक्तव्य ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
73 नेपालको सविधानमा उद्योग नीति  डाउनलोड
74 विदेशी लगानी नीति, २०७१  डाउनलोड
75 औद्योगिक नीति, २०६७  डाउनलोड
76 राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ -- स्वीकृत मिति :- २०७४।०१।२८ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति )  डाउनलोड