# शीर्षक डाउनलोड
1 लगानी-बोर्ड-नियमावली-२०६9  डाउनलोड
2 वैदेशिक-रोजगार-नियमावली  डाउनलोड
3 श्रम-नियमावली-२०५०  डाउनलोड
4 अध्यागमन-नियमावली-२०५१  डाउनलोड
5 कम्पनी-पहिलो-संशोधन-ऐन-२०७४  डाउनलोड
6 औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६  डाउनलोड
7 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३  डाउनलोड
8 Products from Nepal ( A Handbook of Major Export Potentials of Nepal)  डाउनलोड
9 औद्योगिक नीति, 2067  डाउनलोड
10 नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति¸ २०७६  डाउनलोड
11 व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना,२०७५  डाउनलोड
12 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा संशोधन  डाउनलोड
13 निकाशी पैठारी नियन्त्रण ऐन, 2013  डाउनलोड
14 सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, 2075  डाउनलोड
15 औद्योगिक ग्राम धोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि  डाउनलोड
16 निकासी पैठारी नियमहरु , २०३४  डाउनलोड
17 प्राइभेट-फर्म-रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ (नवौँ संशोधन सहित)  डाउनलोड
18 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन दशौ संशोधन नियमावली, २०७३  डाउनलोड
19 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन एघारौं संशोधन नियमावली, २०७४  डाउनलोड
20 मिति २०६६/७/१६ मा निकासी पैठारी सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना  डाउनलोड
21 प्रतिलिपि अधिकार नियम, २०६१  डाउनलोड
22 वित्तिय प्रक्रिया नियमहरू २०६४  डाउनलोड
23 NTIS, 2016 Author  डाउनलोड
24 वैदेशिक लगानीका अवसरहरु  डाउनलोड
25 विश्व ब्यापार स‌गठन र नेपाल  डाउनलोड
26 नेपाल ब्यापार एकिकृत रणनिती २०१० पृष्ठभूमि रिपोर्ट  डाउनलोड
27 Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries.  डाउनलोड
28 बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको विवरण  डाउनलोड
29 Newsletter-WTO Reference Centre  डाउनलोड
30 Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries.  डाउनलोड
31 नेपाल ब्यापार एकिकृत रणनिति, 2010  डाउनलोड
32 White Paper-2068  डाउनलोड
33 वाणिज्य तथा आपूर्तिको नेपाल जर्नल , प्रकाशित मिति-फेब्रुअरी / मार्च, 200 9  डाउनलोड
34 व्यापार र विकास प्रकाशन मिति-अक्टोबर / नोभेम्बर। 2010 (भोल्युम 3 नम्बर 1)  डाउनलोड
35 व्यापार र विकास प्रकाशन मिति-जुन / जुलाई, 2010 (भोल्यूम 2 नम्बर 3) डाउनलोड  डाउनलोड
36 he Report of High Level Committee on Nepal Oil Corporation Reform Under the Chairmanship of Hon. Bhim Acharya  डाउनलोड
37 व्यापार र विकासको नेपाल जर्नल  डाउनलोड
38 विश्व ब्यापार संगठन र नेपाल  डाउनलोड
39 नेपालको भारत व्यापार र यातायात सुविधा परियोजना (NITTFP) कार्यकारी सारांश पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा - ड्राफ्ट  डाउनलोड
40 नेपालको भारत व्यापार र यातायात सुविधा परियोजना (NITTFP) कार्यकारी सारांश पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा - ड्राफ्ट  डाउनलोड
41 नेपालको भारत व्यापार र यातायात सुविधा परियोजना (NITTFP) पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा - ड्राफ्ट / कार्य कागजात  डाउनलोड
42 बहुभाषी व्यापारिक प्रणाली र नेपाल सेवामा व्यापार  डाउनलोड
43 एक नेपाली जर्नल व्यापार र विकास, Vol.5, नम्बर 1, जनवरी, 2013, अंक 9  डाउनलोड
44 बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमको विवरण -2013/14  डाउनलोड
45 एक नेपाली जर्नल व्यापार र विकास, Vol.6, नम्बर 1, नोभेम्बर, 2013, अंक 11  डाउनलोड
46 आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो ३ महिना (कार्तिक-पौष) को वाणिज्य मन्त्रालयसम्बन्धी विवरण  डाउनलोड
47 NEPAL: COMPANY PERSPECTIVES - AN ITC SERIES ON NON-TARIFF MEASURES  डाउनलोड
48 अन्तरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्रणालीको लागि प्रशिक्षण संदर्भ सामाग्री  डाउनलोड
49 1 9 50 देखि ट्रांजिट संधिहरु र नेपालको सम्झौताको तुलना  डाउनलोड
50 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार टर्मिनोलोजी र एन्टिमाइमेन्टको शब्द  डाउनलोड
51 1 9 50 देखि ट्रांजिट, संधिहरु र नेपालको सम्झौताको तुलना।  डाउनलोड
52 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७० तेश्रो संशोधन २०७५  डाउनलोड
53 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४  डाउनलोड
54 त्रैमासिक बुल्लेटीन २०७३ श्रावन, भद्र र आश्विन  डाउनलोड
55 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
56 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
57 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
58 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
59 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
60 प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३  डाउनलोड
61 नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०  डाउनलोड
62 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३  डाउनलोड
63 कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२  डाउनलोड
64 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४  डाउनलोड
65 आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४  डाउनलोड
66 काठमाडौँको उपत्यका ईएमएस लागू हुने उद्योगहरूको स्थिति र मूल्याङ्कनमा रिपोर्ट गर्नुहोस्  डाउनलोड
67 २०७१ आषाढ  डाउनलोड
68 आ.ब. २०६५।६६ को उपलब्धी तथा आ.ब. २०६६।६७ को वार्षिक कार्यक्रम समेत  डाउनलोड
69 उद्योग र विकास २०६६ फाल्गुन  डाउनलोड
70 उद्योग र विकास २०६६ आषाढ  डाउनलोड
71 विदेशी लगानी अवसर 2009  डाउनलोड
72 औद्योगिक विकास परिप्रेक्ष्य योजना दृष्टि, 2020  डाउनलोड
73 औद्योगिक तथ्याक‌ 2072/73  डाउनलोड
74 तेश्रो पक्ष मुल्याकंन कार्यविधि, 2074  डाउनलोड
75 निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०  डाउनलोड
76 लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन विनियमावली २०६२ तथा कार्यविधि  डाउनलोड
77 महिला उद्यमशीलता विकास कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
78 प्रविधि विकास कोषको सञ्चालन कार्यबिधि २०७१  डाउनलोड
79 उद्योग र विकास २०७३/७४  डाउनलोड
80 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग तर्फ) सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कायविधि, २०७५  डाउनलोड
81 NIRTTP 2nd Bulletin (March 2018)  डाउनलोड
82 NIRTTP 1st Bulletin (June 2017)  डाउनलोड
83 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.6, अङ्क.१, २०70 कार्तिक, पूर्णाङ्क.11)  डाउनलोड
84 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.5, अङ्क.१, २०६९-माघ, पूर्णाङ्क.9)  डाउनलोड
85 बहुपक्षिय व्यापार प्रणालीमा सेवा व्यपार र नेपाल  डाउनलोड
86 नेपालको भारत व्यापार र यातायात सुविधा परियोजना (NITTFP) बाताबरण र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा - ड्राफ्ट / आवश्यक कागजात  डाउनलोड
87 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.4, अङ्क.2, २०६९ अषाढ, पूर्णाङ्क.8)  डाउनलोड
88 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.३, अङ्क.१, २०६७ कार्तिक, पूर्णाङ्क.६)  डाउनलोड
89 White Paper-2068  डाउनलोड
90 विदेशी लगानी अवसरहरू  डाउनलोड
91 औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा विरुद्धको आचार संहित  डाउनलोड
92 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
93 MEDPA पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२  डाउनलोड
94 MEDPA सञ्चालन निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
95 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
96 प्रविधि विकास कोष निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
97 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
98 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
99 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
100 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५  डाउनलोड