उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर

उद्योग विभाग

कार्यालयहरु:
# कार्यालय स्थान
सम्पर्क ठेगाना
स्थान त्रिपुरेश्वर, काठमाडौ ।
फोन न. 9851278122
फ्याक्स न. 0
इमेल info@doind.gov.np
वेभसाइटः http://www.doind.gov.np 

  • सम्पर्क व्यक्ति
  • जिवन प्रकाश सिटौला
  • 9851278122
  • None
  • महानिर्देशक

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

.

कार्यालयहरु:
# कार्यालय स्थान
1 वाणिज्य कार्यालय विराटनगर
2 वाणिज्य कार्यालय विरग‌ंज
3 वाणिज्य कार्यालय भैरहवा
4 वाणिज्य कार्यालय नेपालगंज
5 वाणिज्य कार्यालय धनगढी
सम्पर्क ठेगाना
स्थान भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ
फोन न. १४२५९२१४
फ्याक्स न. १४२६०५३६
इमेल info@dsmpci.gov.np
वेभसाइटः http://www.dsmpci.gov.np 

  • सम्पर्क व्यक्ति
  • कुमार प्रसाद दाहाल
  • None
  • None
  • महानिर्देशक

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

परिचय

नेपाल सरकारले खुल्ला बजार तथा आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको समेत सक्रिय सहभागितामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढिकरण गर्ने नीति अंगिकार गरे पश्चात् सवै किसिमका कम्पनीहरुको संस्थापन र संचालन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यबाट २०४९ साल माघ महिनामा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग स्तरीय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्थापना भएको हो । यस कार्यालयको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु उद्योग विभाग घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वाणिज्य विभाग कृषि विभाग लगायतका निकायहरुबाट निकायगत हिसावले सम्पादन हुने गरेकोमा कम्पनी ऐनको प्रयोग तथा पालनामा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यबाट सबै प्रकारका कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी काम कारवाहीहरु समान प्रक्रिया र एउटै निकायबाट सम्पादन गर्न यस कार्यालयको स्थापना भएको हो ।

प्रमुख उद्देश्य तथा कार्यहरुः

नयाँ दर्ता हुने कम्पनीहरुलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलव्ध गराउने कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरुको आवश्यक क्रियाकलाप र कागजातहरुको माध्यमबाट कम्पनीहरुको अनुगमन गर्ने कम्पनी दर्ता तथा संचालन सम्बन्धी जानकारी र कागजातहरु सम्बद्ध पक्ष सर्वसाधारण एवं सरोकारवालालाई उपलव्ध गराउने कम्पनी प्रशासनका क्षेत्रमा आई परेका चुनौतीहरुलाई स्पष्ट र प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्दै कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु उपलव्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । 
यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र नेपालराज्य भरी रहेकोछ । यस कार्यालयको शाखा कार्यालयहरु हालसम्म स्थापना गरिएका छैनन् । देशभरी नै स्थापना भएका र स्थापना हुने नाफा मूलक तथा गैह्र नाफामूलक व्यवसायिक कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित तवरबाट दर्ता गरी तिनीहरुले गर्ने कार्य तथा कि्रयाकलापहरुलाई पारदर्शी ढंगबाट अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित गर्ने लगायत यस कार्यालयले कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम प्राईभेट लिमिटेड पव्लिक लिमिटेड मुनाफा वितरण नगर्ने र विदेशी कम्पनीका शाखा/सम्पर्क कार्यालयका कम्पनीहरु दर्ता गर्ने लिमिटेड कम्पनीहरुको विवरण पत्र प्रकासित गर्नु पूर्व जाँचवुझ गरी अभिलेख राख्‍ने शेयर पूँजी बढाउने र कम्पनीहरुको नाम परिवर्तन वा संसोधन गर्ने लगायत प्रवन्ध पत्र र नियमावलीमा अन्य संसोधन गर्न स्वीकृति दिने कम्पनीहरुले कम्पनी ऐन अनुसार कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने छानविन गर्ने र आवश्यकता अनुसार निरीक्षक समेत खटाउने कम्पनी ऐन २०६३ को सम्बन्धमा राय परामर्श उपलव्ध गराउने प्रवन्ध पत्र र नियमावलीमा आवश्यकता अनुसार संसोधनको अभिलेख राख्ने कम्पनीको खारेजी सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनी ऐन २०६३ विपरित हुने गरी काम कारवाही भएको कुरा शेयरवालाको उजुरी तथा अन्य तरिकाबाट जानकारी हुन आएमा आवश्यक कारवाहि गरी नियमित गराउने कम्पनीहरु गाभ्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनी ऐन २०६३ ले निर्दिष्ट गरेका अन्य कार्य तथा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

कार्य निर्दिष्ट गर्ने सरकारी नीति ऐन नियम:

कम्पनी ऐनको ईतिहास हेर्दा सर्व प्रथम कम्पनी ऐन १९९३ आएको र सो पश्चात कम्पनी ऐन २०२१ कम्पनी ऐन २०५३ कम्पनी अध्यादेश २०६२ हुदै हाल कम्पनी ऐन २०६३ लागु भएको छ । यो कार्यालय नेपाल सरकारको सालवसाली रुपमा संचालन हुंदै आएको छ । यसका साथै दामासाही प्रशासन समेतको कार्य गर्दै आएको छ ।

कार्यालयहरु:
# कार्यालय स्थान
सम्पर्क ठेगाना
स्थान त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
फोन न. १४२६३०९०
फ्याक्स न. १४२५९९६१
इमेल cro@fol.com.np
वेभसाइटः http://www.cro.gov.np 

  • सम्पर्क व्यक्ति
  • कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
  • None
  • None
  • महानिर्देशक

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग

प्रमुख उद्देश्य तथा कार्यहरुः

सर्वसाधारण जनताको हितको लागि कुनै वस्तु सेवा प्रक्रिया वा प्रणालीको नेपाल गुणस्तर निर्धारण गर्ने र त्यस्ता वस्तु सेवा प्रक्रिया वा प्रणालीको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने नेपालभरी मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप र तौलको स्टाण्डर्ड कायम गरी प्रचलनमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा निर्याततर्फ गुणस्तरको सम्बन्धमा सरलीकरण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरुलाई गुणस्तर सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने र उपभोक्ता वर्गले गुणस्तरीय वस्तु सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण श्रृजना गर्ने गुणस्तर निर्धारण गर्ने गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गर्ने खेप प्रमाणिकरण गर्ने प्रयोगशाला प्रमाणिकरण गर्ने विश्लेषण सेवा प्रदान गर्ने क्यालिव्रेशन सेवा प्रदान गर्ने गुणस्तरको सम्बन्धी पुस्तकालय सेवा प्रदान गर्ने नेपाल स्ट्याण्डर्ड (NS) क्वालिटी अवार्ड प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुन आउने प्राविधिक अवरोध हटाउन आवश्यक कार्य गर्ने कार्यहरु यस विभागले गर्दै आएकोछ ।

कार्य निर्दिष्ट गर्ने सरकारी नीति ऐन नियम

 • स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५
 • गुणस्तर निर्धारण र प्रमाण ऐन २०३७
 • नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह नियमावली २०४०

कार्यालयहरु:
# कार्यालय स्थान
सम्पर्क ठेगाना
स्थान काठमाडौं
फोन न. 0
फ्याक्स न. 0
इमेल None
वेभसाइटः http://moics.gov.np 

  • सम्पर्क व्यक्ति
  • नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
  • None
  • None
  • महानिर्देशक

खानी तथा भूगर्भ विभाग

परिचय

नेपालको भू-वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी देशको भौगर्भिक तथ्य सम्बन्धी ज्ञानमा अभिवृद्धि गर्ने स्तरीय भौगर्भिक भू-इन्जिनियरिङ्ग तथा भू-वातावरणीय नक्साहरु प्रकाशन गरी नेपालको विभिन्न स्थानहरुमा पूर्वाधार विकास निर्माण एवं वातावरणीय सुधार तथा दैवी प्रकोपको व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भौगर्भिक तथ्याङ्कहरु संकलन गरी भौगर्भिक सेवाहरु उपलब्ध गराउने नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा रहेको विभिन्न खनिज सम्पदाहरुको अध्ययन अन्वेषण र मल्याङ्कन गरी खनिज भण्डारमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना र संचालनमा सहयोग पुर्‍याई देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर् याउने भूकम्प मापन केन्द्रहरु निरन्तर संचालन गरी भूकम्पको निगरानी राख्‍ने र भूकम्प सम्बन्धी डाटा संकलन गरी भूकम्पको अध्ययन एवं अनुसन्धानबाट भूकम्पबाट हुने दैवि प्रकोपको सहि मूल्याङ्कन गर्ने नेपालमा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा भूभौतिक अन्वेषण गरी पेट्रोलियम भण्डार हुन सक्ने क्षेत्र पत्ता लगाई अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरुलाई पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन गर्न आकर्षण गर्ने जस्ता कार्यको लागि साविकको भौगर्भिक सर्भेक्षण विभाग र नेपाल खानी विभागलाई गाभी यस विभागको स्थापना भएकोछ ।

प्रमुख उद्देश्य तथा कार्यहरुः

नेपालको भू-वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरुको आधारमा भू-वैज्ञानिक नक्साहरु तयार गरी प्रकाशन गर्ने खानी तथा खनिजहरुको अध्ययन अन्वेषण मूल्याङ्कन तथा प्रवर्द्धन गर्ने पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण र प्रवर्द्धन गर्ने शहरी तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि भू-इन्जिनियरिङ्ग तथा भू-वातावरणीय अध्ययन अनुसन्धान गरी भू-इन्जिनियरिङ्ग तथा भू-वातावरणीय नक्साहरु तयार गर्ने सेस्मोटेक्टोनिक अध्ययन र भूकम्प सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने खनिज भण्डारमा आधारित खानी तथा खनिज उद्योगहरुको प्रवर्द्धन विकास तथा संचालन गर्न आवश्यक खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन पेट्रोलियम ऐन तथा नियमहरु तर्जुमा गरी लागु मस्यौदा प्रस्ताव गरी आधिकारीक तहबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरु गर्दै आएकोछ ।

कार्य निर्दिष्ट गर्ने सरकारी नीति ऐन नियम:

 • खनीज सर्भेक्षण भत्ता नियमावली २०२४
 • खानी तथा खनिज पदार्थ सम्वन्धी ऐन २०४२
 • खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६

कार्यालयहरु:
# कार्यालय स्थान
1 राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र काठमाडौं
2 राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेत
सम्पर्क ठेगाना
स्थान कपूरधारामार्ग ९ , लैनचौर, काठमाडौं
फोन न. १४४१४७४०
फ्याक्स न. १४४१४८०६
इमेल None
वेभसाइटः http://www.dmgnepal.gov.np 

  • सम्पर्क व्यक्ति
  • डा. सोमनाथ सापकोटा
  • None
  • None
  • महानिर्देशक