जिल्लास्तरीय वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट
# फाइलको नाम डाउनलोड
1 यूरोपीय संघ (ईयू) को निर्यात संवर्धनको लागि रणनीतिहरुको तैयारी (राष्ट्रीय)  डाउनलोड
2 व्यक्तिगत परामर्शदाताको अभिव्यक्तिको लागि अनुरोध  डाउनलोड
3 भारत परामर्शसेवाको निर्यात संवर्धनको लागि रणनीतिहरुको तैयारी (India)  डाउनलोड
4 संयुक्त अरब इमिरेट्स (राष्ट्रिय) निर्यातको लागि रणनीतिहरुको तैयारी (युएइ)  डाउनलोड
5 उत्कृष्ट महिला उद्दमी सम्मान कार्यक्रम, २०७४  डाउनलोड
6 Participation of Commerce Secretary in a Round Table Meeting organized by AIDIA  डाउनलोड
7 National seminar for the preparation of 11th Ministerial Conference of World Trade Organization  डाउनलोड
8 भारतीय राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख डा. श्री अजयकुमारबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव श्री चन्द्रकुमार घिमिरेज्यूसंग शिष्टाचार भेट  डाउनलोड
9 Tenth South Asia Economic Summit successfully organized in Kathmandu  डाउनलोड
10 वाणिज्य सचिव तथा बंगलादेशका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट  डाउनलोड
11 Interaction regarding problems facing by Nepali Cargo Containers in Kolkota  डाउनलोड
12 Trade Mainstreaming in Development Plans and Sector Policies  डाउनलोड
13 Role of Private Sector in EIF/NTIS Implementation  डाउनलोड
14 Interaction Program on Aid for Trade and Nepal  डाउनलोड
15 A capacity development training for the Government officials  डाउनलोड
16 Standard Bidding Document  डाउनलोड
17 कार्तिक महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी (आ‍. व. २०७५।७६)  डाउनलोड
18 National seminar for the preparation of 11th Ministerial Conference of World Trade Organization  डाउनलोड
19 Participation of Commerce Secretary in a Round Table Meeting organized by AIDIA on Prospects  डाउनलोड
20 6th SAARC Business Leaders Conclave with the theme Unleashing Shared Prosperity Through Economic Integration  डाउनलोड
21 २९ मार् च२०१८ मा दोधरा-र्ादाँनी ICD ननमाणच स्थलको सयंक्तु ननरीक्षण सम्पन्न  डाउनलोड
22 High Level Visit to Birgunj ICP led by Hon. Matrika Prasad Yadav, Minister for Industry, Commerce and Supplies  डाउनलोड
23 Honorable Minister’s visit to India  डाउनलोड
24 Integrated Check Post (ICP), Birgunj, jointly inaugurated by Rt. Honorable Prime Minister of Nepal and Prime Minister of India  डाउनलोड
25 Opening Remarks by Commerce and Supplies Secretary in IGC Meeting in 26 April 2018  डाउनलोड
26 Major points in agreed minutes of Nepal-India Inter-Governmental Sub-Committee (IGSC) meeting on Trade, Transit and Cooperation to Control Unauthorized Trade Held at Kathmandu  डाउनलोड
27 Meeting of Nepal-India Inter-Governmental Committee (IGC) on Trade, Transit and Cooperation to Control Unauthorized Trade held at Kathmandu  डाउनलोड
28 Opening Remarks by Mr. Chandra Kumar Ghimire, Secretary, Ministry of Industry, Commerce and Supplies .  डाउनलोड
29 आ.ब. २०६५।६६ को उपलब्धी तथा आ.ब. २०६६।६७ को वार्षिक कार्यक्रम समेत  डाउनलोड
30 आ.ब. ०७३।७४ को उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम  डाउनलोड
31 गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम आ व २०७०-71  डाउनलोड
32 आव २०७२/७३ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन योजना 2072-73  डाउनलोड
33 आ.ब. २०७२/७३ को जिल्लागत बार्षिक कार्यक्रम  डाउनलोड
34 उद्योग मन्त्रालयको प्रतिवद्धताको कार्ययोजना 2072-73  डाउनलोड
35 मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) २०७३।७४- ०७५।७६  डाउनलोड
36 श्वेतपत्रमा उल्लेखित नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशा कार्यान्वयन कार्य योजना 2072-73  डाउनलोड
37 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति २०७२।७।२ को निर्देशन बमोजिम तयार गरिएको उद्योग मन्त्रालयसंग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्यान्वयन कार्य योजना 2072-73  डाउनलोड
38 स्वीकृत कार्यक्रम कार्यन्वन हुन नसक्नुका कारण र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्यन लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायर्हरु  डाउनलोड
39 कार्यक्रम तथा बजेट विवरण (आर्थिक वर्ष २०७०/७१)  डाउनलोड
40 कार्यक्रम तथा बजेट विवरण (आर्थिक वर्ष २०६७/६८)  डाउनलोड