नववर्ष २०७७ साल तथा विसु पर्वको पावन अवसरमा माननीय मन्त्री लेखराज भट्टद्वारा व्यक्त शुभकामना सन्देश।।

नववर्ष २०७७ साल तथा विसु पर्वको पावन अवसरमा माननीय मन्त्री लेखराज भट्टद्वारा व्यक्त शुभकामना सन्देश।।