व्यवसायी पवन कुमार गोल्याण र निर्वाण कुमार चौद्यरीलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुहुँदै मा. लेखराज भट्टज्यू र मा. राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडज्यू ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (CIP) सम्मान तथा सुशोभन कार्यक्रममा व्यवसायी पवन कुमार गोल्याण र निर्वाण कुमार चौद्यरीलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुहुँदै माननिय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टज्यू र माननिय उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडज्यू ।