नवनिर्मित कन्टेनर फ्रेट स्टेशनको उद्घाटनका तस्वीरहरू

माननीय श्री उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मातृका प्रसाद यादवज्युद्वारा नवनिर्मित कन्टेनर फ्रेट स्टेशनको उद्घाटनको तस्वीर।