मा. श्री MOICS मन्त्री मातृका प्रसाद यादवज्यू र ७ प्रदेशका ITBE मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु विच भेटधाट कार्यक्रमका तस्वीरहरु ।

माननीय श्री उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवज्यू र सातै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु विच भेटधाट कार्यक्रमका तस्वीरहरु ।