सचिव श्री शंकर प्रसाद कोईरालाज्यूको मिति २०७४।०७।१२ मा सम्पन्न विदाई कार्यक्रमका तस्वीरहरु