उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव श्री केदार बहादुर अधिकारीज्यूको मिति २०७६।०५।०४ मा सम्पन्न विदार्इ कार्यक्रमका तस्वीरहरु