Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उद्योग सचिव श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव श्री दिनेश भट्टराई ज्यू को मिति २०७७।११।०५-०६ क्रमश स्वागत कार्यक्रमका तस्वीरहरु ।