Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपालको दिगो विकासका लागि चिया निर्यात आयोजनाको रिक्ति पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।
नेपालको दिगो विकासका लागि चिया निर्यात आयोजनाको  रिक्ति पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।

नेपालको दिगो विकासका लागि चिया निर्यात आयोजनाको  रिक्ति पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।

View File