Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
राय सुझाव सम्बन्धी सूचना ।
राय सुझाव सम्बन्धी सूचना ।

राय सुझाव सम्बन्धी सूचना ।

राजस्व परामर्श उपसमिति (आर्थिक क्षेत्रः  उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, रियल स्टेट, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन) को सूचना।

View File