Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
विद्यमान लग डाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ति ।
विद्यमान लग डाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ति ।

विद्यमान लग डाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ति ।

View File