Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा मुलुकमा औषधिजन्य सामग्री र सोको कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउने सम्बन्धि ।
प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा मुलुकमा औषधिजन्य सामग्री र सोको कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउने सम्बन्धि ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा मुलुकमा औषधिजन्य सामग्री र सोको कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउन सम्बन्धि ।