Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरु सरल सहज रुपमा एकै किसिमको मापदण्ड बनाई उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा ।
प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरु सरल सहज रुपमा एकै किसिमको मापदण्ड बनाई उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउन सम्बन्धी आदेशका कारण दैनिक आय गरी जीवनयापन गर्ने तथा विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरु सरल सहज रुपमा एकै किसिमको मापदण्ड बनाई उपलव्ध गराउने विषयमा।