Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको यही मिति २०७७ भाद्र ६ गते संचालन हुने लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको यही मिति २०७७ भाद्र ६ गते संचालन हुने लिखित  परीक्षा  स्थगित  गरिएको  सूचना ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको यही मिति २०७७ भाद्र ६ गते संचालन हुने लिखित  परीक्षा  स्थगित  गरिएको  सूचना ।

View File