Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी  निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तीका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

 

View File