Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक को नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक को नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको नियुक्तीका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

View File