Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्थ दिने अवधि थप गरिएको सम्बन्धी सुचना ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्थ दिने अवधि थप गरिएको सम्बन्धी सुचना ।

 उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्थ दिने अवधि थप गरिएको सम्बन्धी सुचना ।

View File