Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल ‌‍‍‌‌‍औषधी लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्थ दिने अवधि थप गरिएको सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल ‌‍‍‌‌‍औषधी लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्थ दिने अवधि थप गरिएको सम्बन्धी सुचना ।

नेपाल ‌‍‍‌‌‍औषधी लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्थ दिने अवधि थप गरिएको सम्बन्धी सुचना ।

View File