Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
‌औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना।
‌औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना।

‌औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना।

View File