Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)सम्बन्धी सुचना ।
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)सम्बन्धी सुचना ।

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)सम्बन्धी सुचना ।

View File