Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपालको बौद्धिक सम्पत्ती कानून, अभ्यास र सुधार एजेण्डा संवाद सम्बन्धी सुचना ।
नेपालको बौद्धिक सम्पत्ती कानून, अभ्यास र सुधार एजेण्डा संवाद सम्बन्धी सुचना ।

मिति २०७७/०७/२५ गते मन्त्रालयको आयोजनामा नेपालको बौद्धिक सम्पत्ती कानून, अभ्यास र सुधार एजेण्डा सम्बन्धी संवाद मा सहभागी हुन यो सुचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

मिति : 10 November, 2020

समय : 1:30 p.m.

Zoom Link : https://zoom.us/j/97499023985?pwd=MEtlVjMxNm1yejMwdE5TNGtrNjNEZz09

Zoom Meeting ID : 974 9902 3985

Passcode : 111222

 

 

 

 

View File