Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
Nepal's FDI status, practices and reform areas संवाद सम्बन्धी सुचना।

Nepal's FDI status, practices and reform areas संवाद सम्बन्धी सुचना।

Discussion Series“ Nepal's FDI status, practices and reform areas”

मिति  : २०७७ साल पुष २९ गते बुधबार

समय : दिनको १२ : ०० बजे

Zoom Meeting ID : 986 6027 4028

https://zoom.us/j/98660274028?pwd=MTBuWE0zR0FvWDFlSzF1WVZiWXBHQT09

Passcode :864679