Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रिक्त पद पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रिक्त पद पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रिक्त पद पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

View File