Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल औषधी लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्त दिने अवधि थप गरिएको सूचना ।
नेपाल औषधी लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्त दिने अवधि थप गरिएको सूचना ।

नेपाल औषधी लिमिटेडमा रिक्त रहेको महाप्रबन्धकको पदमा दरखास्त दिने अवधि थप गरिएको सूचना ।

View File