Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सूचना
नेपालको अत्तरिया-धनगढी औद्योगिक कोरिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी आशय पत्र मागको सूचना ।
2020-09-24

नेपालको अत्तरिया-धनगढी औद्योगिक कोरिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी आशय पत्र मागको सूचना ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस सिमितिको सूचना ।
2020-09-24

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस सिमितिको सूचना ।

2020-09-22

नेपालमा बैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली  सम्बन्धी  राय /  सुझाव सम्बन्त्री सुचना ।
2020-09-21

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली सम्बन्धी राय / सुझाव सम्बन्त्री सुचना ।

निर्वाचन आचार संहिता लागु गर्ने / गराउने सम्बन्धमा सुचना ।
2020-09-20

निर्वाचन आचार संहिता लागु गर्ने / गराउने सम्बन्धमा सुचना ।

रुग्ण उद्योग अध्ययन तथा प्रतिवेदन समितिको सचिवालयबाट मिति २०७७/०६/०१ गते प्रकाशित सुचना ।
2020-09-17

रुग्ण उद्योग अध्ययन तथा प्रतिवेदन समितिको सचिवालयबाट मिति २०७७/०६/०१ गते प्रकाशित सुचना ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको   रिक्त महाप्रवन्धकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2020-09-13

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको  रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2020-09-13

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको  पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2020-09-13

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

JDS अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
2020-09-13

JDS अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।