Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
LATEST NOTICE
२०७८ श्रावण ५ निर्धारित ढाँचामा सुझाव माग गर्ने सम्वन्धमा । || २०७८ श्रावण १ वैदेशिक अनलाइन तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा । || २०७८ श्रावण १ नेपाल सरकारको निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा। || २०७८ असार ३१ विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता समितिको मन्त्रिस्तरीय बैठक। (Ministerial Level Meeting of the WTO Trade Negotiation Committee). || २०७८ असार ३० नवप्रवर्तनकारी उद्यमीहरुलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको सूचना। || २०७८ असार २८ आ.ब. २०७८-७९ मा मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । || २०७८ असार २८ मेडपा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी सूचना। || २०७८ असार २५ नवप्रवर्तनकारी उद्यमी/संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने प्रस्ताव आव्हानका लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना। || २०७८ असार २५ विद्यमान नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती। । || २०७८ असार २३ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्वन्धमा । ||
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
LATEST NOTICE
२०७८ श्रावण ५ निर्धारित ढाँचामा सुझाव माग गर्ने सम्वन्धमा । || २०७८ श्रावण १ वैदेशिक अनलाइन तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा । || २०७८ श्रावण १ नेपाल सरकारको निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा। || २०७८ असार ३१ विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता समितिको मन्त्रिस्तरीय बैठक। (Ministerial Level Meeting of the WTO Trade Negotiation Committee). || २०७८ असार ३० नवप्रवर्तनकारी उद्यमीहरुलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको सूचना। || २०७८ असार २८ आ.ब. २०७८-७९ मा मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । || २०७८ असार २८ मेडपा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी सूचना। || २०७८ असार २५ नवप्रवर्तनकारी उद्यमी/संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने प्रस्ताव आव्हानका लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना। || २०७८ असार २५ विद्यमान नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती। । || २०७८ असार २३ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्वन्धमा । ||

श्री शेरबहादुर देउवा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुनप्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

श्री शेरबहादुर देउवा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुनप्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
समाचार र घोषणा

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!