Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
LATEST NOTICE
२०७७ माघ १२ Nepal-India Regional Trade and Transport Project (NIRTTP) Notify for individual consultants for the position of (1)Environmental Safeguard Specialist (2)Social Safeguard Specialist (3) Social Mobiliser (4) Senior Infrastructure Engineer (5) Communications and Stakeholder Engagement (6)Occupational Health and Safety Safeguard Specialist (7)Technical Adviser || २०७७ माघ ८ वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना। || २०७७ माघ ४ नेपालको दिगो विकासका लागि चिया निर्यात आयोजनाको रिक्ति पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना। || २०७७ पुष २७ Nepal's FDI status, practices and reform areas संवाद सम्बन्धी सुचना। || २०७७ पुष २६ सूचनाको विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा । || २०७७ पुष २३ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुविच अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। || २०७७ पुष २३ "सूचनाको हक"को कार्यान्वयन,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुविच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। || २०७७ पुष २३ संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका परामर्शदाताहरुबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । || २०७७ पुष २३ सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । || २०७७ पुष २२ कोभिड -१९ ले लघु,घरेलु तथा साना उद्योग(SMES) मा पारेको प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल। ||
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
LATEST NOTICE
२०७७ माघ १२ Nepal-India Regional Trade and Transport Project (NIRTTP) Notify for individual consultants for the position of (1)Environmental Safeguard Specialist (2)Social Safeguard Specialist (3) Social Mobiliser (4) Senior Infrastructure Engineer (5) Communications and Stakeholder Engagement (6)Occupational Health and Safety Safeguard Specialist (7)Technical Adviser || २०७७ माघ ८ वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना। || २०७७ माघ ४ नेपालको दिगो विकासका लागि चिया निर्यात आयोजनाको रिक्ति पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना। || २०७७ पुष २७ Nepal's FDI status, practices and reform areas संवाद सम्बन्धी सुचना। || २०७७ पुष २६ सूचनाको विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा । || २०७७ पुष २३ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुविच अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। || २०७७ पुष २३ "सूचनाको हक"को कार्यान्वयन,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुविच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। || २०७७ पुष २३ संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका परामर्शदाताहरुबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । || २०७७ पुष २३ सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । || २०७७ पुष २२ कोभिड -१९ ले लघु,घरेलु तथा साना उद्योग(SMES) मा पारेको प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल। ||

श्री लेखराज भट्ट

माननीय मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री विमला वि.क.

माननीय राज्य मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री बैकुण्ठ अर्याल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

श्री लेखराज भट्ट

माननीय मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री विमला वि.क.

माननीय राज्य मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री बैकुण्ठ अर्याल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
समाचार र घोषणा

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!

Notice from NEPAL-INDIA REGIONAL TRADE AND TRANSPORT PROJECT (NIRTTP).

Notice for Opening of Financial Proposals.

Vacancy Announcement for Nepal's Increased Sustainable Tea Exports Project.